מנהג פירנצה
MINHAG FIORENTINO
ARCHIVIO INFORMATICO
CANTORI
vai a:   INIZIO  |  MAPPA  |  TESTI  |  CANTORI  |  ACCESSO

RICORRENZE
Shabbat שבת
Rosh HaShana ראש השנה
Rosh Chodesh ראש חודש
Yom Kippur יום כיפור
Shalosh Regalim שלוש רגלים
Sukkot סכות
Simchat Torah שמחת תורה
Chanukka חנוכה
Purim פורם
Pesach פסח
Shavu'ot שבועות
Tisha' BeAv תשעה באב
Qaddish קדיש
Mo'adim מעדים
Matrimonio נישואין
Yamim Noraim ימים נוראים
Shemini 'Atzeret שמיני עצרת
Circoncisione מילה
Giorni feriali ימי-חול
Nascita לידה
SHABBATOT
Bereshit בראשית
Noach נח
Lekh Lekha לך לך
VaYera וירא
Chaye Sara חיי שרה
Toledot תולדת
VaYetze ויצא
VaYshlach וישלח
VaYeshev וישב
Miqqetz מקץ
VaYigash ויגש
VaYechi ויחי
Shemoth שמות
VaEra וארא
Bo בא
BeShalach בשלח
Yithro יתרו
Mishpatim משפטים
Teruma תרומה
Tetzave תצוה
Ki Tissa כי תשא
VaYakhel ויקהל
Pekude פקודי
VaYikra ויקרא
Tzav צו
Shemini שמיני
Tazria תזריע
Metzora מצרע
Achare Mot אחרי מות
Kedoshim קדשים
Emor אמר
BeHar בהר
BeChukkothai בחקתי
BaMidbar במדבר
Naso נשא
BeHa'alothekha בהעלתך
Shelach שלח
Korach קרח
Chukat חקת
Balak בלק
Pinchas פינחס
Mattot מטות
Mas'e מסעי
Devarim דברים
VaEtchanan ואתחנן
'Ekev עקב
Ree ראה
Shofetim שפטים
Ki Tetze כי-תצא
Ki Tavo כי-תבוא
Nitzavim נצבים
VaYelekh וילך
Haazinu האזינו
VeZoth HaBeracha וזאת הברכה
Shabbat haChodesh שבת החודש